Teamet

I en verden som er i voldsom fart skal vi utvikle og ta i bruk moderne teknologi, vi skal bygge infrastruktur der folk bor og vi skal ha innsikt og kompetanse slik at vi er en unik og attraktiv samarbeidspartner for storindustrien i Skandinavia. Beste produkt vinner. Løsningene får du skreddersydd hos med oss – det er dette vi « brenner for».

Konsernsjef
Søren Eriksen
+47 911 99 815
soren@smartretur.no
Adm. Direktør
Daniel Østbye
+47 954 09 475
daniel@smartretur.no
Økonomidirektør / CFO
Jan Erik Skovdahl
+47 481 15 180
jes@smartretur.no
Business Controller
Odd Erik Jacobsen
+47 450 43 929
oja@smartlevert.no
Økonomikonsulent
Pia Elisabeth Hansen
+47 936 91 093
peh@smartretur.no
Økonomikonsulent
Lene Hatterud Pettersen
+47 916 28 377
leha@smartretur.no
Logistikkoordinator
Daniel Ekløf
+47 918 37 517
daniel.eklof@smartretur.no
Transportkoordinator
Carson Derek Bakke
+47 928 03 636
carson@smartretur.no
Senior Logistikkoordinator
Tom Finnanger
+47 979 53 400
tom@smartretur.no
Key Account Manager
Per Ivar Vinju
+47 474 57 054
per.ivar@smartretur.no
Leder Midt-Norge
Bjørn Talseth
+47 905 88 280
bjorn@smartretur.no
Økonomi- og IT-konsulent
Nadia Talia
+47 97 53 40 81
nadia@smartretur.no
Strategisk rådgiver
Aris Theophilakis
+47 476 665 85
aris@smartretur.no
Leder varemottak
Atle Hagen
atha@smartretur.no
Skiftleder lager
Ryszard Skowronek

Lagermedarbeider
Twelde Kesete Haile

Lagermedarbeider
Eddie Anozie

Reparasjon for gjenbruk

Smart Retur er sertifisert av Green Cargo for reperasjon av Europaller. Dette innebærer at vi har krav til sortering, og reparasjon av Europaller. Både når det gjelder spesial spiker og måten disse er spikret på, samt trematerialer som brukes ved utskifting, gjelder strenge krav. Det Norske Veritas er kontrollorganet for denne sertifiseringen.

Styret


Søren Eriksen, konsernsjef //  Johannes Sundet, styreformann. /// Martin Andresen, eier/styremedlem // Thomas Berntsen, styremedlem

Varmebehandling

Alt trevirke som importeres til Norge, skal etter Mattilsynets regelverk varmebehandles for å eliminere skadegjørere. Smart Retur er godkjent og sertifisert etter den internasjonale standarden ISPM 15 – og har lisens fra Mattilsynet for varmebehandling av tre paller og tre emballasje.Prosessen for behandling av trevirke gjennomføres i vårt hovedlager på Langhus.Trevirket varmes opp til en kjernetemperatur på 56 grader celsius i 30 minutter, for å drepe trelevende skogskadegjørere.

Smart Retur er lisensiert av mattilsynet for å kunne merke produktene i henhold til ISPM 15.

Smart Retur´s licens nr. til denne proces er NO-991824111.

Hvor langt er vi kommet?

Smart Retur (tidligere Waba Gruppen) startet som et norsk palleselskap i år 2000. Som mange andre gründerselskaper nådde man et punkt der man hadde behov for en industrialisering av selskapet. Siden 2011 har fokuset vært på utvikling og modernisering, og rent teknologisk: digitalisering. Vi begynte innenfra, og brukte 2-3 år på å få inn riktige mennesker. Vi videreutviklet deretter markedets beste digitale saldo/kontrollsystem for emballasje, samt åpnet diskusjoner med storindustrien for hvordan å skape det beste produktet. Vi tror du vil bli overrasket over det økonomiske potensialet god logistikk rundt returemballasje kan gi. Dessuten er miljøbesparelsene likeså åpenbare. På Europall har vi oppnådd en gjenbruksgrad på hele 96% der markedet ellers ligger på ca 60%. Vi er klare, ballen ligger hos deg!