JM Norge og SmartRetur med gjenbrukssamarbeid på byggeplasser

December 2, 2020
JM Norge og SmartRetur med gjenbrukssamarbeid på byggeplasser

SmartRetur har det siste året jobbet frem en løsning for JM Bygg som sikrer mest mulig gjenbruk av trevirke, og da spesielt såkalte engangspaller. JM er en av Nordens største boligbyggere og mottar daglig på sine byggeplasser store mengder forskjellige materialer – alle levert på diverse typer paller. Dessverre er de fleste av disse engangspaller, som er vanskelige å rute tilbake til avsender eller bruke i andre sammenhenger. Logistikksjef i JM Norge, Morten Trosterud, utfordret derfor SmartRetur i 2019 med å komme opp med en mer bærekraftig løsning.

-Med vårt miljøfokus var det uholdbart at så store mengder trevirke gikk til forbrenning, 29% av alt vårt avfall er fra emballasje. Det er derfor gledelig at vi sammen med SmartRetur har funnet en gjenbruksløsning for alt trevirke på byggeplassene, sier Trosterud.

Norske byggeplasser har mye å gå på

Administrerende direktør i SmartRetur Norge, Daniel Østbye, sier han er stolt over samarbeidet, fordi SmartRetur har levert skreddersøm til en helt ny bransje og beviselig hjelper med å redusere det miljømessige fotavtrykket i en komplisert næringskjede.

-Potensialet for gjenbruk er stort på norske byggeplasser, noe som er enkelt for oss å hjelpe til med, siden vi har knowhow, logistikk og fasiliteter til å håndtere alt av trevirke, sier han.

SmartLevert med egen retur-loop for Glavas spesialpaller

SmartRetur samler inn trevirke på JM’s byggeplasser stort sett over hele sør-Norge, og oppbevarer disse trygt og tørt i egne containere til disse er fulle. Transport til SmartReturs egne anlegg der sortering, rengjøring og reparasjon utføres, og paller lagres for videre bruk - Glavas helt spesielle paller er et godt eksempel. Disse pallene ble tidligere definert som avfall, men på JM’s byggeplasser sørger SmartRetur for at engangspallene blir samlet sammen, kvalitetssikret og eventuelt reparert, og deretter returnert til Glava i Askim for gjenbruk. Dette er win-win-win, for JM, Glava og miljøet.

Wienerbergers engangspaller - gjenbrukes i Nederland takket være SmartRetur

En annen av JM Norges store leverandører er den nederlandske mursteinprodusenten Wienerberger Thorn. Her kommer leveransene på 45 x 45 paller, altså et ukurant emballasjeformat i Norge, og noe som til nå gikk rett til kast og forbrenning. SmartRetur sorterer ut Wienerberger pallene og ved 5.000 stk, altså et fullt semitrailerlass, returnerer disse til Nederland. Dette lønner seg selvfølgelig fremfor stadig å produsere nye der nede og destruere her oppe.

Målet er å utrydde engangspallen

JM har fått et langt bedre miljøregnskap, og mye ryddigere og tryggere byggeplasser. Sammen med SmartRetur ønsker boligbyggeren å utrydde begrepet «engangspall». -Vi kan ikke styre store produsenters bruk av emballasje, men vi kan sørge for at denne emballasjen blir brukt om igjen og om igjen! Det klarer vi med hjelp av SmartRetur, avslutter Morten Trosterud.