Redegjørelse

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022 for å forebygge brudd på menneskerettigheter og uanstendige arbeidsforhold. Alle virksomheter som omfattes av loven er pålagt å utføre aktsomhetsvurderinger, og å redegjøre for disse årlig. Vi har gjennomført aktsomhetsvurderinger av våre leverandører og samarbeidspartnere basert på OECD-retningslinjer

Sosialt ansvar er en pågående prosess, og vi fortsetter å utvikle oss sammen med kunder, leverandører og ansatte o for å fremme menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi kartlegger risiko for å adressere potensielle problemområder og iverksette tiltak for å forhindre negativ påvirkning.