Kommer snart CO2 Spart
1100 millioner omsetning
A . . . Kunder
A . . . Enheter håndtert kontinuerlig

Fremtidsrettet returlogistikk

Skreddersy løsningen for din bedrift
En helt unik tjeneste
Smart Retur driver utviklingen i bransjen. Strengt tatt var bransjen en annen før oss. Våre tørre og effektive anlegg huser ikke bare pallene på saldoen din – de huser også toppmoderne teknologi som vi var de første til å ta i bruk. Deriblant kameraene, som ikke bare sorterer paller, men også sørger for transparent og forutsigbar drift slik at du, og vi, holder full oversikt.
Dette brenner vi for i SmartRetur
Dere er eksperter på å få varene ut til rett tid, til rett sted. Vi er eksperter på returlogistikken – og vi vil hjelpe dere med å bli enda mer effektive, lønnsomme og miljøvennlige. Vekst og verdiskaping er en forutsetning for enhver vellykket bedrift, men om bedriften vokser på overforbruk og misbruk av ressurser, er utsiktene til langsiktig vekst dårlige.
Plastpaller er fremtiden
Trepaller har en levetid på inntil tre år, mens plastpaller lever i inntil 20 år før de resirkuleres og blir til nye paller. Derfor har de også et vesentlig lavere Co2-avtrykk enn trepaller. Skal vi nå klimamålene, er vi nødt til å redusere skogshogsten. Det gjør vi enkelt og effektivt ved en overgang til plastpaller.