Gjenbruk er nøkkelen

Vi skaper verdi ved å ta vare på verdiene dine. Trevirke er ekstremt ressurskrevende å produsere. Før Smart Retur-modellen snudde bransjen på hodet i 2012, var utslippene fra pallebransjen enorme. Vi la om strategien, og satset på moderne teknologi som muliggjorde en sirkulær modell som holder pallene i omløp. Alle paller skannes, sorteres og repareres etter behov. Dette gir oss – og deg – en gjenbruksgrad på opptil 98 prosent. Det er gjenbruk som monner.

98%

gjenbruksgrad av det kundene våre sender inn

3 mill

paller repareres årlig

Ingen unødvendige transporter

Maksimal fyllingsgrad reduserer kostnader og utslipp.

Fulle lastebiler fra våre store lagre, til leveringssteder og tilbake, reduserer antall avganger og biler. Slik holder vi dine og våre utslipp og transportkostnader på et minimum.

Fyllingsgrad Padding

Dette skjuler seg under panseret hos Smart Retur

Vi er opptatt av at du skal vite hva du får når du samarbeider med oss. Du skal vite hva du kjøper, hvem du handler med og hvordan produktene og tjenestene våre gjør bedriften din mer lønnsom og bærekraftig.

Effektiviteten og den unike sirkulære modellen vår har latt seg realisere ved tung satsning på digitalisering og moderne teknologi. Avanserte kameraer skanner pallene, slik at vi raskt kan reparere dem og gi deg detaljerte rapporter på sorteringsresultater, reparasjoner og gjenbruksgrad.

I Pallebanken får har du full oversikt og kontroll over returlogistikken din. Du sikrer at du har akkurat det du trenger – ikke mer, ikke mindre. Slik unngår du all unødvendig ressursbruk og alle unødvendige utslipp.

Hjelp oss med å redusere skogshogsten – det er vi nødt til

Den globale skogen absorberer store mengder CO2, og er det viktigste og mest naturlige verktøyet vår planet har for å redusere et stadig økende CO2-innhold i atmosfæren. Hvis vi skal bidra til å forhindre klimakrisen, må vi redusere hogst av trær til produksjon av materialer som ikke kan gjenbrukes eller resirkuleres. Skogshogst kan blant annet reduseres ved økt gjenbruk av trevirke, som vi jobber målrettet med. (Kilde: globalforestwatch.org)

ESG
I Smart Retur er vi opptatt av ryddig og ansvarlig drift – i alle ledd. Vi har forpliktet oss til ESG-retningslinjene du finner her, som sikrer at vi opptrer rett når det gjelder miljø- , sosiale- og forretningsetiske forhold