Smart Returs pallebank

Hjul pall Update Square
I pallebanken administrerer du returlogistikken din. Du kan se på den som kontrollsenteret ditt: Her gjør du alt av bestillinger, holder oversikt, og innhenter dokumentasjon.

Pallebanken er Smart Returs hjerte og hjerne: Kjøp paller når du trenger flere, selg til oss når du har for mange. Bestill transporter og returer, og hold oversikt over beholdningen din. Her får du også oversikt over sorteringsresultater, reparasjoner, gjenbruksgrad og utslippskutt.

Størst i Skandinavia

Hjul geografisk
Vi har lagre og anlegg over hele Skandinavia – og sikrer at du raskt får tilgang til pallene der du har behov for dem. Det effektive distribusjonsnettet vårt sørger også for at vi unngår unødvendig frakt.

Lagerhotell

Hjul stordrift
Stordrift og samarbeid er smart og effektivt: Få, store anlegg gir mindre utslipp enn mange små, og lagring på vegne av flere gir mer effektive transporter og optimal fyllingsgrad på hver transport. Det effektive distribusjonsnettet vårt sørger for at pallene reiser kortere avstander. For deg resulterer det i billigere lagring, mer effektive transporter, lavere transportutgifter – og lavere utslipp.

Det er også ved Smart Retur-depotene at pallene skannes ved hjelp av avanserte kameraer, slik at vi vet akkurat hva som må repareres og hvordan. Så vasker og reparerer vi pallene, og setter dem tilbake i arbeid.

Transport

Hjul transport
Ved å ha mange store anlegg istedenfor mange små, kan vi lagre for mange bedrifter på samme sted. Det gjør at vi kan utnytte hver transport maksimalt, ved å sørge for optimal fyllingsgrad på hver bil og så få transporter som mulig. Slik sparer vi og du transportkostnader – og miljøet. I pallebanken vil du kunne hente ut dokumentasjon på utslippskuttene du får ved å bytte til returlogistikk gjennom Smart Retur.

Sortering og reparasjon

Hjul reparasjon
Gjenbruk er nøkkelen til å nå utslippsmålene. Ved hjelp av moderne teknologi på våre hovedanlegg sorterer og reparerer vi pallene dine. De skannes av avanserte kameraer som registrerer alle eventuelle feil eller mangler. Vi reparerer pallene til godkjent standard, og raskt kan komme tilbake i sirkulasjon. Sammen oppnår vi på den måten en gjenbruksgrad på opptil 98 prosent. Det gir deg – og oss – utslippskutt som virkelig monner.

Rapporter og dokumentasjon

Hjul rapport
I pallebanken har du til enhver tid har full oversikt over returlogistikken din. Pallebeholdning, kjøp og salg av paller, sorteringsresultater, reparasjoner, bestillinger, fakturaer, transporter og returer – alt finnes her, og alt kan dokumenteres til minste detalj.

Det er også her du kan hente ut rapporter og dokumentasjon på utslippskuttene dine – både totalt og fra hvert enkelt ledd i returlogistikken din: Fra lagring, transport og fyllingsgrad, til reparasjoner og gjenbruk.

Vask

Hjul vask
Der vi leverer plastpaller, vasker og vedlikeholder vi dem så de kan være effektive i omløp i mange år fremover.

Vi fikser det

Hjul vifikserdet
Vi fikser det du trenger – også om du har spesielle behov for en skreddersydd løsning. Vi har blant annet satt opp en egen løsning for Brødrene Dahl, hvor vi pakker ut og lagrer for dem på en egen lokasjon, slik at de slipper å lagre dyrt i Oslo Havn. Har du lignende utfordringer? Ta kontakt, så fikser vi det!

Rådgivning

Hjul rådgivning
Våre rådgivere er eksperter på plastpaller, returlogistikk og transport, og hjelper deg med å skreddersy de beste løsningene for din bedrift