El1 med Stine og Trond

Smart Retur, Nordens største aktør innen returlogistikk av lastbærere, går over til en hel-elektrisk lastebil for ytterligere å redusere utslipp. Selv sier selskapet at de som markedsleder alltid skal teste tidligfase teknologi og heie frem nye løsninger, selv om rekkevidden foreløpig begrenser driften til nærtransport.

Rett på bunnlinjen i miljøregnskapet

Administrerende direktør i Smart Retur Norge Trond Juliussen sier at de ønsker å påskynde overgangen til mer klima- og miljøvennlige alternativer på transportsiden, og i et miljøregnskap vil en slik lastebil gjøre positive utslag når den kan brukes fullt ut.

-Vi ønsker fortgang i reduksjon av CO2 utslipp, så når det nå leveres solide elektriske trekkere, så er vi gjerne prøvekanin i vår bransje – i dette tilfellet sammen med Torpa Bilruter som formelt eier og drifter denne trekkeren for vår regning de neste fem årene, sier Juliussen.

-Mange av våre transportører vil være med å satse, så dette er bare begynnelsen. Etter å ha testet ut den helelektriske Volvo FH12 tidligere i vinter, vil våre kunder fra Vestby og Oslo-området merke en bedring på bunnlinjen i sine miljøregnskap, sier han.

Kan være perfekt for nær distribusjon

Direktør for Bærekraft i Smart Retur Stine Alvestad sier de er klar over de foreløpige begrensningene som ligger i dagens batteriteknologi, med til dels betydelig lavere rekkevidder enn tradisjonelle forbrenningsmotorer, men at det ikke er en hindring.

-Foreløpig er ikke el-trekkere egnet for lange oppdrag, ikke desto mindre passer disse bilene godt til nær-distribusjon. Med vårt nettverk av 18 lagre over hele Skandinavia, så ønsker vi å teste ut hvordan disse trekkerne kan bli en grunnstamme for de nærmeste oppdragene som vi har mange av, sier Alvestad.

For både nye og eksisterende kunder

Juliussen er tydelig på at selskapet ikke ønsker å eie mange kjøretøy eller å bli en speditør.

-Smart Retur har vært en foregangsbedrift innen ombruk av lastbærere og trevirke, og det er derfor naturlig at vi forsetter å jage mer klima- og miljøvennlige løsninger også innen transport.

-Våre kunders søkelys på ESG har økt betraktelig bare de siste to årene, så det er i alles interesse at vi går foran og er ambisiøse, sier Juliussen.

Mye mer enn symbolikk

Med målet om at all tungtransport skal være fossilfri innen 2035 vil rekkevidden bare øke på tyngre nyttekjøretøy fremover. Alvestad sier at samfunnet ikke kan vente på at teknologien blir «perfekt».

-Transport utgjør ca. 30% av vårt avtrykk, og når vi setter denne bilen i drift i Oslo og omegn er det faktisk et stort skritt i riktig retning. Bilen vil gå i snitt 10 timer hver dag og lades med solceller hos oss på Langhus. I tillegg til el-trekkeren, så jobber vi med å bruke tog over lastebil når det er mulig, optimalisere fyllingsgrad og returlogistikk (samkjøringer), samt utnytte våre 18 lokasjoner i Skandinavia sin gir kortest mulig avstand til våre kunder og samarbeidspartene. Elektrisk drivlinje på flest mulig oppdrag er målet, og nå er vi for alvor i gang, avslutter Alvestad.

For mer infokontakt: Stine L Alvestad, mobil 959 04 097 - Trond Juliussen, mobil 93245293