Volatilt marked betyr igjen stigende priser

Trepallen har opplevd historiske svingninger de siste årene med solide prishopp gitt Covid-nedstengninger og Ukraina-krigen. Det som så ut som et stabilt nivå siden oktober der økt inflasjon, bedret tilgjengelighet og lavere etterspørsel holdt noe av usikkerheten i sjakk, ser dessverre ut til å vike til fordel for et høyere prisbilde. Det er først og fremst Danmark og Norge som merker økningen, men også Sverige er på vei inn i økt etterspørsel og høyere priser på visse kvaliteter. SmartRetur har alltid jobbet for å tilby kundene sine forutsigbarhet, og vi kan med vår størrelse og utbredelse til en viss grad være en «mini-nasjonalbank» som kan utligne kortsiktige svingninger. Allikevel ser det ut til at vi må tilpasse oss et mer presset prisbilde fremover, særlig når forskjellene mellom de skandinaviske markedene øker og vi opplever spekulativ lekkasje – særlig fra Norge. Vi kommer nærmere tilbake til hvordan dette forløper og hva det vil betyr for deg.

Bilde1

Fredrik Strandberg ny salgsdirektør for SmartRetur Norge

Smart Retur Norge har ansatt Fredrik Strandberg som ny salgsdirektør. Strandberg tiltrådde stillingen 1. mai og kommer fra stillingen som salgssjef i DanX. Han har også jobbet som selger i Schenker og Regionssjef i NTex. Han forteller at det er mye han gleder seg til ved å gå til Smart Retur. - Det blir spennende å jobbe for en aktør som setter fokus på sirkulærøkonomi i praksis. Det er så mange spennende områder og bransjer innenfor retur- og pallelogisikk som jeg ser frem til å ta fatt på og legger til:

- Smart Retur er så fremoverlent og setter kunden i fokus. At jeg også nå skal bli en ekspert på paller og returlogistikk som skal sørge for at både eksisterende kunder og nye kunder skal få en optimal pallelogistikk ser jeg virkelig frem til. Smart Retur har et utrolig viktig oppdrag, med at vi skal sørge for forsyningssikkerheten til våre kunder og at vi hele tiden sørger for at vi tilpasser oss behovet til våre kunder, avslutter Strandberg.

- Ansettelsen av Fredrik er strategisk viktig for Smart Retur. Med hans bakgrunn fra transport- og logistikkbrasjen gjør at vi står oss sterkere når kundens behov blir mer komplekst. Behovet for sterkere kompetanse innen disse fagfeltene, samt tung erfaring fra det kommersielle, gjør at vi står oss godt posisjonert til ytterligere vekst, forteller administrerende direktør i Smart Retur Norge, Trond Juliussen.

Live miljødata nå tilgjengelig for SmartReturs kunder

SmartRetur lanserer i disse dager Miljørapporten hvor alle kunder får tilgang til sitt avtrykk knyttet til SmartReturs tjenester. I rapporten kan kunden følge sitt CO2-avtrykk og hvor dette kommer fra, ombruksgrad inn og ut fra SmartRetur, fyllingsgrad på bilene, og Co2-besparelse (også i antall trær) ved å bruke Smart Returs returlogistikkløsning for ombrukspaller. Formålet med rapporten er at kunden skal få innsikt i eget avtrykk knyttet til SmartReturs tjenester. Det gir mulighet til å følge historiske og nåværende tall, men kanskje viktigst- iverksette konkrete tiltak gjennom samarbeid og følge langsiktig forbedring og resultater innen de forskjellige miljøparameterne.

SmartWash øker kapasitet og ambisjoner

Midt i det travleste Danmark ligger Vejle, som både er et logistisk knutepunkt og en industriell tungvekter i Norden, og det er også her SmartRetur har etablert SmartWash for å betjene den økende andelen av plastpaller i nordisk returlogisitkk. SmartRetur har gjennom en årrekke besørget markedsledende vask av plastkasser til frukt- og grønt, men med etableringen av SmartWash på begynnelsen av året har kapasiteten og mulighetene økt betraktelig. Administrerende direktør for SmartRetur Danmark, Henrik Skøtt, sier anlegget i Vejle hovedsakelig betjener kjøttbransjen, men forventer at mange flere vil være interessert i denne tjenesten fremover.

- Med våre 5.000 m2 kan vi tilby en top of the line vasketjeneste for alle typer produkter for både produsenter og grossister med høye krav til både hygiene og hurtig omløp. Ikke minst blir dette en viktig ressurs i verdikjeden vi nå bygger rundt SmartRetur plastpallen til dagligvarebransjen i Danmark, avslutter Skøtt.

Første plastpall kontrakt i Sverige

SmartRetur Sverige har signert sin første kunde i det digitale pooling-systemet for plastpallen. Magnus Krook, VD for SmartRetur Sverige, vil foreløpig ikke ut med hvilken aktør det er snakk om, men sier at de i lang tid har hatt samtaler med mange interessenter.

-I Sverige har dagligvarehandelen gjennom SRS som kjent brukt disse plastpallene med store gevinster, og det er derfor naturlig at aktører utenfor dagligvare også ser verdien av dette. Så når SmartRetur nå representerer Shuert-pallene i vårt proprietære pooling system, kan det øke automasjon, konkurransekraft og bærekraft for de fleste kunder med lukkede logistikksystemer, sier Krook som nevner at muligheten for skreddersøm og bedre kontroll innen slik logistikkflyt gjør SmartRetur-plastpallen overlegne alle andre lastbærere.

SmartRetur utvider med nytt lager på Langhus

Smart Retur Norge har fra 1. mai inngått en avtale om enda et nytt lager på Langhus. Lageret ligger på Sniptjernveien 3, er på ca 3.500 kvadrat og ligger i nærheten av eksisterende hovedlager på Fugleåsen 10. Målsetningen med det nye lageret ligger i SmartReturs strategiske vekstplan om å etablere seg som Norges ledende innenfor returlogistikk hvor ombruk og bærekraft er nøkkelen til suksess. Hva mer kan vi gjøre for våre kunder og leverandører? Planen er å bruke dette lageret på andre typer fraksjoner i tillegg til trepallen. Vi er nå i tett dialog med entreprenørebransjen om deres utfordringer med avfall og hvordan vi sammen kan løse disse. Med den kompetansen og kunnskapen Smart Retur har innenfor returlogistikk, ønsker vi å utfordre oss selv på å se på andre bransjer og fraksjoner som vi kan skape sirulærøkonomi ved ombruk i stedet for deponering. I tillegg til dette vil også benytte lageret til tilstøtende områder som tredjepart logistikk og lagerhotell for våre kunder.

Helsingborg utvider med 1.600 m2

Med offisiell åpning allerede i juni, er vårt lager i Helsingborg snart ferdig utvidet og kan bidra til økt optimalisering av returlogistikk langs vestkysten. Helsingborg er allerede et viktig full-service SmartRetur lager som nå får ytterligere 1.600 kvadratmeter, hvilket vil gi oss økt fleksibilitet og kapasitet. Videre er nye lokasjoner i den strategisk viktige Mälardalen på tegnebordet, nettopp fordi et finmasket nettverk der den svenske økonomien er mest konsentrert, fortsetter å være en prioritet og viktig konkurransedriver. SmartRetur er best i dag, men vet at kundene forlanger mer.

Selvforsynt med elektrisitet fra solceller på SmartReturs hovedlager på Langhus

Som et ledd i vårt arbeide med å redusere utslipp fra lagerdrift og redusere totale behovet for energi, er installasjon av solceller, slik at anleggene våre store deler av året kan bli selvforsynte med 100% ren elektrisitet, et viktig prosjekt. Med sine 5000 kvadratmeter blir Fugleåsen 10 på Langhus et av de store selvforsynte lageranleggene i Norden.

Ta kontakt med oss om du ønsker mer informasjon eller om vi kan hjelpe til.